skrivpedagog | anette gillblad

om Anette
 
Namn: Anette Gillblad.
 
Bor: På Hisingen i Göteborg, med fårhagar runt husknuten och havet inom räckhåll, men blott en cykeltur ifrån Avenyn.
 
Yrke: Skrivpedagog, skribent, författare
 
Utbildning: Skrivpedagoglinjen i Skurup (inklusive bland annat skrivpedagogik, metodik, litteratur och poetik) samt flertalet kurser i litterärt skrivande.
 
Bakgrund: Jag är en skrivande människa. Jag skriver för att bearbeta mina intryck, för att vara närvarande i stunden eller fly ifrån den. Jag har alltid skrivit. Jag har alltid läst. Under mitt vuxna liv har jag gjort det på heltid. Först äventyrade jag några år i Spanien, men sedan skrev jag. Länge låg texterna öppna i digitala forum.
 
Flera skrivkurser senare upptäckte jag att det roligaste och mest givande som finns, är att sprida kärleken till det skrivna ordet vidare. Att få vara delaktig i någon annans textbearbetning, eller locka fram en skrivglädje. Jag utbildade mig därför till skrivpedagog för att kunna arbeta med detta på en professionel nivå.
 
Idag arbetar jag med skrivkurser och manusbearbetning på heltid. Jag handleder, coachar och responderar med stor iver och glädje. Först och främst via nätet. Jag vill frambringa en samhörighet bland skribenter och författare, oavsett var i världen du befinner dig. Via nätet är vi varandra nära. Eftersom det skrivna ordet finns i hjärtat, är det också ofta så som vi kommunicerar och uttrycker oss bäst.
 
Jag skriver: poesi och prosa för vuxna och unga, men kanske allra mest prosalyrik.
 
Jag läser: allt från klassiker till debutanter, samt texter i process.
 
Kontakt: Tveka inte att höra av dig:
skrivpedagogen@gmail.com
 
 
 
Såhär når du mig
Skicka gärna ett mail! Skriv lite om vad du vill ha hjälp med och vilken sorts text som du arbetar med. Genre och textmängd spelar ingen roll. Eller kanske är du nyfiken på en skrivkurs, eller att bolla idéer med mig?
 
skrivpedagogen@gmail.com
Bollplank?
Söker du någon som kan läsa din text och komma med feedback? Det är lätt att bli blind för sin egen text och ett par nya ögon kan se texten ur en färsk vinkel. Genom att bolla texten tidigt i processen får du en bra uppfattning om hur den tas emot av en läsare och du kan göra justeringar efter eget tycke. Det kan vara mer effektivt att låta någon ta del av arbetet från början då texten kanske är mer flexibel för ändringar. 
 
Som testläsare ger jag dig övergripande feedback, ingen ingående textanalys som vid respons eller lektörläsning. Testläsning är ingen slutredigering utan mer som ett bollplank. Kanske vill du ventilera något specifikt? Kontakta mig så diskuterar vi hur du vill ha det!