skrivpedagog | anette gillblad

Bollplank?
Söker du någon som kan läsa din text och komma med feedback? Det är lätt att bli blind för sin egen text och ett par nya ögon kan se texten ur en färsk vinkel. Genom att bolla texten tidigt i processen får du en bra uppfattning om hur den tas emot av en läsare och du kan göra justeringar efter eget tycke. Det kan vara mer effektivt att låta någon ta del av arbetet från början då texten kanske är mer flexibel för ändringar. 
 
Som testläsare ger jag dig övergripande feedback, ingen ingående textanalys som vid respons eller lektörläsning. Testläsning är ingen slutredigering utan mer som ett bollplank. Kanske vill du ventilera något specifikt? Kontakta mig så diskuterar vi hur du vill ha det!
info.ettanette@gmail.com
 
 
Lämna gärna ett meddelande:
Namn*
E-postadress* (om du vill ha svar)
Hemsida/Företag/Sociala medier