skrivpedagog | anette gillblad

Det här kan skrivpedagogen
Skrivpedagogens utbildning omfattar dels en teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på litterärt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning. Även litteraturstudier och textanalys samt olika former av litteratur- och textkritik är dokumenterade kunskaper som skrivpedagogen besitter.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämna gärna ett meddelande:
Namn*
E-postadress* (om du vill ha svar)
Hemsida/Företag/Sociala medier