skrivpedagog | anette gillblad

Lektör
Med lektörtjänsten läser jag igenom ditt manus och återkommer därefter med en skriftlig sammanfattning. Jag påpekar textens styrkor samt ger förslag på hur texten kan utvecklas.
 
Om du vill ha en mer detaljerad feedback, där jag antecknar löpande i marginalen och dessutom sammanfattar mina intryck och ger konkreta förslag i ett separat dokument, föreslår jag istället tjänsten: respons.
 
skrivpedagogen@gmail.com